JPR 2021 apresenta 3a Jornada de Radiologia Intervencionista